Webnieuws Wichelen

Sunday, 5 Feb 2023

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Geen eensgezindheid over betonbreker op site Maessen
31
Mar
2011

Geen eensgezindheid over betonbreker op site Maessen

Wichelen - Tijdens de gemeenteraad woensdagavond in Wichelen werd ondanks een lange en hevige discussie over het al dan niet toelaten van een betonbreekinstallatie op de site Maessen aan de Anker in Serskamp, geen beslissing genomen. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) vroeg het advies van alle partijen om te kiezen tussen twee kwaden. "Ter plaatse vermalen zal veel overlast geven voor de buurt, maar het afvoeren zal dan weer immens veel vrachtwagens door de gemeente opleveren. We moeten een keuze maken," stelde hij. Een compromis werd, ondanks de opvallende afwezigheid van buurtbewoners in het publiek, echter niet bereikt.

Oppositiepartijen Vlaams Belang en CD&V neigden eerder om het eerdere advies van het actiecomité te volgen en pleitten voor het volledig afvoeren van wat uitgebroken werd. "Ik ben van oordeel dat we alles moeten afvoeren omdat slechts een fractie, ik schat 20%, ter plaatse gebruikt worden. Het gaat uiteindelijk om 2 ha waarvan gemiddeld een halve meter, goed voor 10.000 kubieke meter, moet afgevoerd worden. Dat zal een geweldig lawaai en stof geven en omdat pas na het afgraven een degelijk bodemonderzoek mogelijk is, vinden wij dat er niet ter plekke kan vermaald worden," stelde Steven De Vos (Vlaams Belang). Hij opperde ook dat een archeologisch onderzoek interessant kan zijn voor dergelijke belangrijke plek in Serskamp. CD&V ging zelf op onderzoek en bezocht een betonbreker in Oosterzele. Op basis daarvan oordeelden ook zij dat afvoeren aangewezen is. "Een breker maakt een immens lawaai en geeft heel veel stof. Als we ter plaatse laten breken krijgt de bouwheer alleen de winst en is de overlast voor de buurt en dat vind ik niet correct," opperde Luc Van Herreweghe. "Je wil die man dat niet gunnen omdat hij gekend is als de rijke Maessen. Waarom zou die dat niet goedkoop mogen doen," mengde schepen Bert Van Malderen (SAMEN) zich in de discussie. Partijgenoot en schepen Yvan De Coninck reageerde dat de potentiële kostenbesparing geen argument mag zijn.
SAMEN en N-VA pleitten wel voor het ter plaatse vermalen. "De overlast van het breken zal er toch zijn, maar de last, schade en het gevaar van al die vrachtwagens kunnen we beperken. Onze partij kiest er dan ook voor om dat te doen", aldus N-VA-gemeenteraadslid Dietlinde Bombeke. Ook buurtbewoonster Anneleen Rimbaut (SAMEN) was voorstander voor ter plaatse vermalen. "Ik woon in de buurt, maar heb liever het lawaai en het stof als mijn kinderen deze zomer buiten spelen, dan de massa vrachtwagens die er anders zou passeren." Onafhankelijk gemeenteraadslid Dolf Lammens opperde dat er te weinig gegevens waren en er te veel natte vingerwerk gebeurde. Toch wees hij er op dat bij afvoer de aannemer ook heel fijn zou kunnen uitbreken, waardoor er toch al heel wat extra hinder zou zijn en nauwelijks verschil met een breker.

Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) probeerde uiteindelijk beide standpunten te verzoenen. "Ik vind het absurd om eerst weg te voeren en dan terug te brengen. Dat is een extra belasting voor de kleine wegen van onze gemeente die eigenlijk niet noodzakelijk is. Waarom niet enkel dat deel dat ter plaatse moet hergebruikt worden ook daar laten vermalen?", probeerde Taylor nog een compromis te zoeken. Om de angst voor wat er onder de beton zit weg te nemen, stelde hij ook nog voor om extra boringen te doen en een ander bedrijf te vragen de berekeningen nog eens over te doen. Milieuschepen Kristof De Smet haalde aan dat het verschil 1.200 vrachtwagens is, goed voor 16 vrachtwagens per dag extra gedurende 75 dagen terwijl ter plaatse breken slechts 25 dagen zou duren. "Overlast zal er echter altijd zijn. Daar kunnen we niet buiten."

Nadat alle argumenten gehoord werden volgde een lange stilte. Karel Vander Mijnsbrugge (VB) en Luc Van Herreweghe (CD&V) probeerden nog een maand uitstel los te weken tot de volgende gemeenteraad, maar dat zou de timing voor de administratieve diensten te krap maken. Burgemeester en buurtbewoner Kenneth Taylor wees er nog op dat de verontruste inwoners zich nu laten horen, maar dat de klachten over het talrijke vrachtverkeer pas zal komen als de vrachtwagens rijden. Samen met Bert Van Malderen stelde hij nogmaals de tussenoplossing voor om enkel datgene dat ter plaatse gebruikt zal worden ook ter plaatse te laten breken. Om ook aan de verkeersoverlast iets te doen opperde hij om twee trajecten uit te stippelen voor de vrachtwagens. "Als diegene die aanvoeren en afvoeren een ander traject moeten volgen, zal de last gespreid worden over de gemeente en is de overlast niet volledig voor dezelfde straten." Uiteindelijk durfde enkel N-VA het aan om een duidelijk standpunt in te nemen en het voorstel te steunen om deels ter plaatse te breken. CD&V en Vlaams Belang hielden de lippen stijf op elkaar en namen geen standpunt in. Op het voorstel om het werfverkeer te spreiden werd door niemand gereageerd waardoor er uiteindelijk geen enkele consensus bereikt werd.

“Ik betreur het dat we niet tot een gezamenlijk standpunt gekomen zijn. Wij zullen echter wel onze verantwoordelijkheid nemen en de beslissing in het schepencollege nemen”, besloot een duidelijk teleurgestelde burgemeester Taylor. Een officieel standpunt is er dus nog niet, maar de kans lijkt groot dat het gemeentebestuur een beperkte vergunning voor het ter plaatse breken zal afleveren voor het deel dat kan hergebruikt worden.