Webnieuws Wichelen

Monday, 6 Feb 2023

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Crevits onderzoekt suggesties Bergenmeersencomité
16
Feb
2009

Crevits onderzoekt suggesties Bergenmeersencomité

Read more...Wichelen - Medewerkers van het kabinet van Vlaams minister van leefmilieu Hilde Crevits hebben het actiecomité voor het behoud van de Bergenmeersen gevraagd hun suggesties opnieuw over te maken. Daarmee lijkt het er op dat men eindelijk erkent dat de inrichting van slikken en schorren vlakbij de woonwijk Nederkouter niet evident is.

Voor de uitvoering van het Sigma-plan zouden de Wichelse Bergenmeersen omgevormd worden tot slikken en schorren zoals reeds het geval voor het Lippenbroek in Hamme. "In Wichelen is de situatie echter enorm verschillend omdat het overstromingsgebied er onmiddellijk aan een woonwijk paalt." vertellen actievoerders Wim Annaert en Ludo De Vliegher. Daarom werden al een verzoekschrift en diverse vragen ingediend bij de betrokken overheden, maar de antwoorden daarop zijn niet echt bevredigend. "Heel vaak kregen we antwoorden die elkaar tegenspraken. We stelden ook vast dat onze vragen steevast doorgegeven werden naar de Dienst Waterwegen en Zeekanalen omdat het Sigmaplan betreft. Uiteraard gaan die mensen hun eigen voorstellen niet afbreken."

Hoop

Toch lijkt er eindelijk iets te bewegen op het kabinet. "Toen we bij het bezoek van minister  Crevits aan de N42 in Wetteren en Oosterzele ons argumentatiebundeltje nogmaals overhandigden, kregen we te horen dat men op de hoogte is van onze problemen. We werden onlangs ook gecontacteerd door een medewerker van het kabinet met de vraag om onze suggesties nogmaals over te maken." vertellen de twee hoopvol.

Ze benadrukken ook dat de vraag het eerste contact is dat vanuit de officiële instanties –onrechtstreeks- naar de wijkbewoners genomen wordt. “Sinds de plannen in 2005 bekend gemaakt zijn, heeft men wel de tijd genomen om de landbouwers in te lichten, maar de meer dan 100 families van de aanpalende woonwijk zijn nog door niemand van de plannen op de hoogte gebracht. Het is ons ook niet duidelijk of het om communicatiefouten gaat door het logge overheidsapparaat of dat men ons bewust negeert met de hoop dat de weerstand tegen de omvorming uitdooft.”

Ook parlementariërs Jos De Meyer (CD&V) en Bart Van Malderen (sp.a) hebben nog vragen ingediend aangaande de inrichting. "We willen het thema onder de aandacht houden. Toch hebben we de indruk dat politici, op alle niveaus en over partijgrenzen heen, ons gevecht intussen als een hopeloze zaak zien. Wellicht is men bang later het verwijt te krijgen tijd gespendeerd te hebben aan een reeds lang uitgemaakte zaak. Men staat er blijkbaar niet bij stil dat ook het verwijt kan komen dat men geen of te weinig moeite gedaan heeft om de omvorming tegen te houden." Het actiecomité hoopt dan ook op de nodige politieke moed voor hun dossier.