Webnieuws Wichelen

Monday, 6 Feb 2023

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Buurtbewoners organiseren zelf infovergadering
26
Jan
2008

Buurtbewoners organiseren zelf infovergadering

Wichelen - De info-avond over de Bergenmeersen afgelopen woensdag kon maar op weinig interesse rekenen. Amper 30 mensen, op 150 betrokken families, waren naar het gemeentehuis van Schellebelle afgezakt om de uiteenzetting van buurtbewones Wim Annaert en Ludo De Vliegher te aanhoren. Deze organiseerden de uiteenzetting omdat de buurt nauwelijks info krijgt vanwege de overheid. Op de zelfde dag als de infovergadering verschenen  in het Belgisch Staatsblad de onteigeningsbesluiten voor de betrokken landbouwgronden.

In de uiteenzetting werd het ruimer kader van het Sigma-plan geschetst waarna vervolgens dieper ingegaan werd op de plaatselijke problematiek. De actiegroep voor het behoud van de huidige Bergenmeersen is vooral kwaad omdat er geen rekening gehouden wordt met de officieel geformuleerde adviesen en bedoelingen. Zo werden de Bergenmeersen, voor er sprake was van het Sigma-plan, steevast omschreven als zeer agrarisch waardevol gebied, met belangrijke relicten, meersen met uitzonderlijke kwaliteiten, een gebied waar niet mag aan geraakt worden, dat sinds de 18de eeuw onveranderd is gebleven, dat moet behouden blijven in zijn oorspronkelijke staat. Dat staat te lezen in het Gemeentelijk Natuurplan, het Gewestelijk Structuurplan, het Provinciaal Structuurplan, het Gewestelijk Milieubeleidsplan en het Provinciaal Milieubeleidsplan.

"Met één pennentrek nam men de beslissing om dit gebied van 41ha om te vormen tot slikken en schorren. Dat gaat lijnrecht tegen al deze beleidsplannen in." Toch zijn er alternatieven voorhanden, stellen de actievoerders. "Een gebied van 41ha is een peulschil in vergelijking met Kruibeke waar men 300 van de 600ha als overstromingsgebied wil inrichten. Het lijkt ons perfect mogelijk daar 341ha van te maken en Wichelen met rust te laten. Maar ook dichter bij huis zien we alternatieven. De paardeweide aan de overzijde van de Schelde paalt niet aan een woonwijk. Daar zijn dus geen problemen voor de veiligheid van spelende kinderen en is er geen risico voor woningen. Bovendien bestaat er nu maar één gelijkaardig pilootproject in Hamme. De gevolgen van de kunstmatige omschakeling worden er onderzocht, maar zijn nog onvoldoende gekend. Toch constateert men, naast positieve effecten, ook een toename van vervuiling door onder andere zware metalen in het afgezette slib. Het lijkt ons dan ook aangewezen dergelijke vervuiling niet vlak bij een woonwijk te brengen. De dichtste woning aan het Lippenbroek in Hamme bevindt zich op meerdere kilometers. In Wichelen gaat het over enkele meters."
De actiegroep koestert echter weinig hoop dat de plannen nog kunnen tegengehouden worden. Daarom concentreren ze zich ook al op compromissen om de nieuwe situatie leefbaar en aanvaardbaar te houden voor de buurt. Zo denken ze er aan een extra verhoging op te werpen 100 meter na de huizen aan de ringdijk, zodat de slikken en schorren niet vlak naast de woningen komen. Ook het schuin laten aflopen van de ringdijk zou plaatswinst veroorzaken waardoor deze verder van de woningen gelegen zijn.