Webnieuws Wichelen

Tuesday, 19 Oct 2021

Update20:58

You are here: In the spotlight Djef Blok
14
Dec
2006

Djef Blok

Read more...Een tijdje geleden kregen we de melding dat een Serskamps kunstenaar werd uitgenodigd voor de biënnale in Firenze van 1 tot 9 december 2007. Enigzins verrast door dit nieuws trokken we erop uit, op zoek naar deze Wichelse beeldhouwer. We vonden hem in het laatste huis in de dreef in Serskamp, een eindje buiten de bewoonde wereld, zo lijkt het wel. Wandelaars die hier ooit al eens voorbijkwamen herinneren zich misschien het bord aan zijn toegangspoort dat waarschuwt voor wolfijzers en schietgeweren. Dit opschrift doet ons een beetje argwaan krijgen, maar wanneer we hartelijk begroet worden door kunstenaar Djef Blok blijkt dit nergens voor nodig.

Djef, je bent geselecteerd voor de biënnale van Firenze, kan je eens situeren waarover het hier gaat?

De biënnale van Firenze is een kunstentoonstelling waar verschillende kunstvormen aan bod komen, onderandere beeldhouwen. Je moet worden uitgenodigd om te mogen deelnemen aan deze tentoonstelling, en het kwam voor mij ook als een verrassing dat ik op een bepaalde dag de uitnodiging voor de biënnale in mijn brievenbus kreeg.

Read more...Blijkbaar heeft Christo het peterschap van deze biënnale op zich genomen, hieruit kunnen we afleiden dat het om een prestigieus project gaat.

Het is inderdaad een tentoonstelling waar een ernstige selectie aan vooraf gaat, maar het deelnemen aan de biënnale moet je zelf bekostigen. Alhoewel ik vastberaden ben om deel te nemen zal ik dus noodgedwongen op zoek moeten gaan naar enkele sponsers.

Waarom wil je zo graag deelnemen aan deze biënnale?

Eerst en vooral zal het natuurlijk een ervaring zijn om aan zo’n project te kunnen deelnemen, maar een bijkomende stimulans is het feit dat mijn dochter toevallig in Firenze woont en daar kamers verhuurt. Dat maakt een deelname natuurlijk alleen maar spannender.

(Als je zelf eens naar Firenze afreist en je zoekt nog een onderkomen kan je altijd terecht bij Ilse Vandekerkhove. http://www.bigallo.it/)

Je bent beeldhouwer, hoe bent u ertoe gekomen om te beginnen beeldhouwen?

Ik ben afkomstig van Ingelmunster waar mijn vader werkte als meubelmaker. We hadden thuis een kleine winkel waar aan houtbewerking werd gedaan. In die tijd werden meubels nog allemaal echt ambachtelijk gemaakt. Dat houdt in dat het hout nog echt moet bewerkt en versierd worden. Ik ben altijd gefascineerd geweest door deze technieken en ben later ook les gaan geven in houtbewerking. De combinatie van mijn interesse in kunst en het beheersen van de techniek die nodig is om te gaan beeldhouwen met hout heeft me ertoe aangezet om deze vorm van kunst te gaan beoefenen.

Read more... 

Je hebt interesse in kunst, welke kunstenaars zijn uw voorbeelden of genieten uw voorkeur?

Ik heb veel bewondering voor het surrealisme. Dali en Magritte zijn mijn favorieten.

Zijn deze kunstenaars bijgevolg de grote voorbeelden voor uw eigen werk?

Mijn werk bevat veel ironie. Dikwijls is het zelfs een uitbeelding van een situatie die ik zelf heb meegemaakt.

 

Read more...Op zijn website beschrijft Djef ziijn werk als volgt:

Mijn beelden moet je bekijken zoals je naar een cartoon kijkt: grappig met de nodige ironie of absurd-surrealistisch. Zo zijn in verschillende houtsoorten beelden ontstaan (afzelia, perelaar, ceder, oregon, larix, enz...) Met de meest uiteenlopende thema's.
De titel of de naam die ik een beeld geef laat altijd de mogelijkheid voor een bredere interpretatie zodat de toeschouwer naar eigen aanvoelen een betekenis aan het werk kan geven.

woord: jochen | beeld: nik