Webnieuws Wichelen

Monday, 6 Feb 2023

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Veilig oversteken dankzij acht amfibietunnels
23
Apr
2015

Veilig oversteken dankzij acht amfibietunnels

Read more...De kamsalamander moet niet meer links en rechts te kijken vooraleer de straat over te steken dankzij de aanleg van zeven extra amfibietunnels onder de weg. Die kwamen er onder de Braektestraat in Wetteren en onder Moleneed in Serskamp waardoor er vandaag 8 veilige ondersteekplaatsen zijn. Amfibieën, waaronder de bedreigde kamsalamander, kunnen nu veilig de verplaatsing maken van de natuurreservaten het Paellepelbos en d'Heide naar het gebied aan de overzijde van de Serskampse Beek. De vallei van de Serskampse beek ligt in een Europese speciale beschermingszone. De kamsalamander is een van de bewoners en hiermee is de Vallei van de Serskampse Beek een van de drie gebieden in Oost- en West-Vlaanderen waar de kamsalamander nog populaties kent.
Momenteel wonen er zowat 200 tot 250 kamsalamanders in d'heide en het Paelepelbos. Aan de overzijde van de Serskampse Beek heeft het Agentschap Natuur en Bos in het gebied Moleneed en Oud Smetlede nieuwe poelen gegraven en werden er samen met scholen en de gemeente Wichelen bomen en struiken aangeplant. Ook werd het bestaande poelennetwerk uitgebreid zodat het geschikte habitat voor de kamsalamander in Serskamp klaar is.
De Braektestraat in Wetteren en Moleneed in Serskamp vormen echter een barrière voor de kamsalamander om dit gebied te bereiken. Vaak overleven zij de oversteek van de straat niet. Twee jaar geleden werd in de Braektestraat al een eerste amfibietunnel aangelegd. Nu zijn er zeven bij gekomen, verdeeld over het grondgebied van Wetteren en Wichelen. De tunnels bestaan uit u-vormige betonnen elementen met roosters. Langs de straatkant werden houten begeleidingselementen geplaatst om de amfibieën naar de tunnel te leiden.