Webnieuws Wichelen

Thursday, 21 Oct 2021

Update20:58

You are here: Actualiteit Algemeen nieuws Serene infovergadering over projecten Anker
24
Mar
2011

Serene infovergadering over projecten Anker

Serskamp - Een honderdtal geïnteresseerden was woensdagavond afgezakt naar de polyvalente zaal van de gemeenteschool in Serskamp voor een uiteenzetting van de vier grote projecten die momenteel op stapel staan rond de Anker. Radio 1-stem Roger De Knijf uit Wichelen modereerde het geheel en dat verliep bijzonder rustig. De uitleg was dan ook heel duidelijk en opvallend was de gedetailleerde uiteenzetting over de voorziene parkeerplaatsen bij elk project.

 


Als eerste kwamen toneelvereniging d'Eglantier, Chiro Hadewijch en Speelpleinwerking Kwispeltje aan het woord. Zij schetsten de huisvestingsproblemen waarmee ze te maken hebben waarna het gemeentebestuur de plannen voor de herinrichting en aanbouw van het oude fabrieksgebouw Wathelet tot jeugd- en cultuurcentrum toelichtte. Vervolgens stelden Gino De Kesel en zijn echtgenote Tine hun plannen voor van het rust- en verzorgingstehuis dat ze graag op de plaats van de woning van dokter De Smet tegenover de Damstraat willen bouwen. Daarna was het de beurt aan de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak die de bouw van 12 appartementen wil realiseren op de plaats van Zaal Astrid en café Bij Fieleken. Tot slot, en daarvoor waren de meeste aanwezigen gekomen, stelde Pierre Maessen zijn verkavelngsplannen voor. Enerzijds lichtte hij de geplande woonwijk op zijn oud bedrijventerrein toe en anderzijds toonde hij ook plannen voor de bouw van 16 appartementen op een stuk weidegrond achter de Beukenlaan. Vooral dat laatste bleek een nieuw gegeven. Burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) gaf toe dat hij de plannen amper een week geleden voor het eerste te zien kreeg en voor brandweercommandant Willy Declercq waren de plannen helemaal nieuw. Een officiële aanvraag van dit deelproject blijkt overigens nog niet gebeurd. Uit de plannen blijkt echter wel dat de vrees van de buurt voor torenhoge appartementen ongegrond is. "Net om rekening te houden met de buurt, is de hoogte beperkt tot 6 meter en dat is lager dan het grootste deel van de huizen in de verkaveling van de Beukenlaan," stelde Pierre Maessen. De man benadrukte ook verschillende keren dat bij een realisatie van dit appartementsblok de aanpalende gronden bouwgrond worden. Woordvoerder van het actiecomité André Casteels wees er terloops op dat vier jaar geleden, tijdens een vorige infovergadering, toenmalig burgemeester Werner Vandereecken beloofde dat er nooit een tweede ontsluiting zou komen voor de nieuwe woonwijk en dat nu toch een dergelijk plan voorlicht. Huidig burgemeester Kenneth Taylor sprak dit niet tegen, maar nuanceerde een en ander. "Deze toegangsweg komt volledig op private grond en kan ook bekeken worden als een lange oprit. Als gemeente hebben wij daarover niets te zeggen," reageerde hij.

Parkeerplaatsen

Tijdens de voorstelling was er over alle projecten heen wel een grote constante. Alle projecten benadrukten het grote aantal parkeerplaatsen die zij voorzien. Zo wil de gemeente op termijn het Ankerplein gevoelig vergroten, komen er onder en naast rustoord 'Den Anker' 39 parkings voor de personeelsleden en bezoekers, komen er 12 garages achter de sociale appartementen en voorzien de projecten Maessen 201 plaatsen voor wagens. Die zijn verdeeld over 40 ondergrondse parkings voor de twee keer 24 appartementen in het midden van de woonwijk, 38 staanplaatsen langs de weg van de wijk, 60 staanplaatsen in de garages van de 36 woningen en nog eens 36 plaatsen op de opritten van die woningen. Achter de Beukenlaan zouden er 11 bovengrondse parkings en 16 ondergrondse parkings komen voor de 16 appartementen. Dat laatste is echter nog helemaal niet zeker, want er zijn blijkbaar nog problemen met de vergunningen en de toegankelijkheid voor de brandweer. Uit alle cijfermateriaal blijkt wel dat de 201 voorgestelde parkeerplaatsen van het project Maessen niet integraal bruikbaar zullen zijn om, vooraleer het Ankerplein uitgebreid wordt, de bezoekers van de nieuwe zaal met een capaciteit van 200 personen een parkeerplaats te bieden. Wanneer de niet beschikbare parkings op privédomein weggenomen worden, blijven er slechts 49 parkings, zonder het project achter de Beukenlaan zelf slechts 38, langs de straat over. Rekening houdend met het feit dat er voor 48 appartementen slechts 40 ondergrondse parkings voorzien zijn, komt het totaal beschikbaar dus maximum op 30 à 40 plaatsen. Het is dus duidelijk dat een snelle realisatie van het Ankerplein de enige mogelijkheid zal zijn om de parkeerdruk bij evenementen uit de omliggende straten weg te halen want het gemeentebestuur kreeg slechts toelating voor de aanleg van 7 parkings aan het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum.